DSM er certificeret i DRF

Sikkerhedsregler og ordensreglement

  SAMLET REGLEMENT FOR DSM RIDEKLUB

Her finder du de samlede regler og retningslinjer, for alt hvad du som medlem eller forældre/værge til et medlem af DSM skal vide, når du til dagligt bruger faciliteterne.

Først de generelle sikkerheds- og ordensregler, de fleste er en del af det regelsæt vi skal følge som sikkerhedsgodkendt rideklub under DRF (Mere info om sikkerhedsgodkendelsen på hjemmesiden)

Derefter en oversigt over muligheder og begrænsninger på de forskellige baner der findes på DSM’s område. Vi har på denne måde tilstræbt at gøre det let at slå op, præcis hvad man skal huske, alt efter hvilken bane man vælger at benytte. Til slut lidt om undervisere, dagskort, afholdelse af kurser mm.

Vi anbefaler også, at nye medlemmer tager et kig på www.dsmrideklub.dk hvor du finder meget mere information om DIN klub. Læs også DSM’s vedtægter og forretningsorden samme sted, der står alt hvad vi juridisk skal følge + information om stemmeret, bestyrelsesarbejde, udvalg og meget mere. Spørgsmål: Kontakt altid gerne bestyrelsen eller tag fat i en klubkammerat 😉

 

GENERELLE REGLER GÆLDENDE FOR HELE DSM:

 • Al aktivitet på området er på eget ansvar. DSM hæfter ikke for ulykkestilfælde, tyveri og lignende.
  DSM anbefaler alle medlemmer at have en ulykkesforsikring
 • Heste/ponyer fra karantæneramte stalde (sygdom) må ikke færdes på området
 • For at ride i DSM skal du være medlem af klubben og have indløst facilitetskort
 • Alle skal bære godkendt og fastspændt ridehjelm
 • Man må ikke springe / løsspringe uden der er en person over 18 år til stede
 • Alle ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest ved springning.
  (Ryttere over 18 år anbefales brug af godkendt sikkerhedsvest, men dette er ikke et krav)
 • Alle skal bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten/ponyen
 • Man må ikke binde hesten/ponyen fast til sig selv ej heller vikle træktorv/tøjle om håndleddet.
  Man må ikke binde hesten/ponyen fast til hegn eller andet med tøjle/træktorv fastsat i biddet.
 • Heste og ponyer skal altid føres i trense på hele området
 • For at deltage i ”fri ridning” skal rytteren have ride-færdigheder og grundridning iorden således der kan styres rundt uden en trækker eller lign. ("Fri ridning" betyder; at ride på klubbens baner eller i hallen når disse er åbne for alle og derved kunne følge bane/ridehus-reglement og uden at en anden samtidig fører hesten/ponyen)
 • Alt ridning skal foregå etisk forsvarligt. (Dette betyder fx ingen voldsomme hiv/ryk i bid eller uhæmmet brug sporer, stemme mm. Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion). Når der arbejdes i ridehuset og på banerne, skal ens adfærd generelt være præget af hensynsfuldhed overfor andre ryttere
 • Det er IKKE tilladt at snakke i håndholdt telefon eller sende SMS’er/tjekke facebook mm. når man befinder sig på DSM’s baner (i ridehallen, udendørs dressurbane og udendørs springbane). Hvis man har et vigtigt opkald eller andet, skal man bruge headset eller forlade banen, imens man snakker i telefon. Det skal pointeres, at foregår telefonsamtaler, undervisning mm. i headset gælder forbuddet ikke.
 • Ingen ukontrolleret løb/råben på området, særligt ikke i nærheden af heste
 • Rygning er forbudt i ridehal og rytterstue, der må ryges på udendørsarealerne hvis man benytter opsatte askekrukker og i øvrigt viser STORT hensyn til andre.
  I TØRKEPERIODER ER RYGNING FORBUDT PÅ HELE OMRÅDET.
 • Hunde er velkomne på udendørsarealerne, men skal ALTID føres i snor og må ikke være til gene for dem der rider.
 • Giv altid bestyrelsen besked hurtigst muligt hvis noget går i stykker
 • SKULLE ULYKKEN SKE (se også Beredskabsplan under fanen DSM Rideklub)
 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp
 3. Tilkald den nødvendige hjælp og beskriv ulykken
 4. Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
 5. Underret efterfølgende bestyrelsen om ulykken, så denne har muligheder for evt. at tjekke om faciliteterne skal sikkerhedsoptimeres  

DEM DER TIL DAGLIG KOMMER TIL DSM MED TRAILER SKAL HUSKE:

 • Når man ankommer til DSM med trailer til daglig, bedes man parkere langs ridehuset på P- pladsen eller langs åbningen til græsstykket længst ude mod vejen.   

 

ROTUNDEN VED FIBERBANEN:

 • Rotunden skal altid lukkes af med den opsatte ”snor” når den benyttes
 • Longering: Tilladt for medlemmer med facilitetskort eller med særlig tilladelse.
 • Generelt er alt arbejde fra jorden tilladt
 • Løse heste er ikke tilladt
 • Der må ikke rides i rotunden

 

GRÆSSTYKKET VED FIBERBANEN:

 • Der må rides på dette græsstykke, dog kun når græsset er tørt.
  Der rides frit, men man tager selvfølgelig hensyn til hinanden
 • Longering: Ikke tilladt
 • Løse heste er ikke tilladt
 • Undervisning: Kun efter aftale med bestyrelsen 

 

RIDEHUSET:

 • Ved ind - og ud ridning af ridehuset råbes ”JEG ÅBNER” så alle ved barrieredøren vil blive åbnet
 • Af hensyn til fugtighedsgraden i bunden, skal ridehus-porten ALTID være lukket
 • Sluk lyset efter dig og luk altid porten hvis du er sidste rytter der forlader hallen
 • Longering: Ikke tilladt
 • Man skal samle hestepærer op efter sin hest/pony inden man forlader hallen. Baljer i 2 af hjørnerne
 • Der rides venstre mod venstre (Det betyder, at den der benytter venstre volte, bliver på hovslaget, og rytteren på højre volte rider indenfor - altså venstre side mod hinanden. Når man skridter af /varm bliver man dog altid på hovslaget, således at der kan arbejdes ugeneret inden for dette.)
 • Indøvelse af parader, tilbagetrædning osv. udføres over/på midten og ikke på hovslaget
 • Det er tilladt at få undervisning med head set af egen instruktør når ridehuset er åbent (der kan dog ikke arrangeres undervisning med mere end 2 ryttere ved samme head set-instruktør i de tidsrum hvor der undervises af klubbens faste instruktører). Vis ALTID stort hensyn til andre ryttere når du modtager head set-undervisning, HUSK de ikke kan høre de instruktioner du får, og er derfor ikke er i stand til at give dig “lidt mere plads” som ved alm. undervisning. Underviseren skal befinde sig på barrieren og der SKAL benyttes head set også selvom man er alene i hallen.
 • Kun ryttere, faste undervisere samt evt. hjælpere der opsamler hestepærer må opholde sig på ridebanen
 • Tilskuere må opholde sig i rytterstuen og langs ridehallen bag barrieren mod P-plads
 • HALLEN KAN VÆRE LUKKET FOR VEDLIGEHOLD, UNDERVISNING, STÆVNER ELLER KURSER
  Dette skal altid respekteres, hold dig orienteret via ridehusplanen, www og FB
 • Fra 22-23 er ridehuset frit og kan benyttes til aktiviteter der ikke kræver ridehuset lukket for andre ryttere 

 

UDENDØRS FIBERBANE FORAN RIDEHALLEN:

 • Longering og/eller løse heste: Ikke tilladt
 • Man skal ALTID samle hestepærer op efter sin hest/pony inden man forlader banen. Balje ved lågen.
 • Husk at lukke lågen efter dig ved ind og ud ridning
 • Der rides venstre mod venstre (Det betyder, at den der benytter venstre volte, bliver på hovslaget, og rytteren på højre volte rider inden for - altså venstre side mod hinanden. Når man skridter af /varm bliver man dog altid på hovslaget, således at der kan arbejdes ugeneret inden for dette.)
 • Indøvelse af parader, tilbagetrædning osv. udføres over/på midten og ikke på hovslaget
 • Det er tilladt at få undervisning med head set af egen instruktør (Der kan dog ikke arrangeres undervisning med mere end 2 ryttere ved samme head set-instruktør i de tidsrum hvor der undervises af klubbens faste instruktører). Vis ALTID stort hensyn til andre ryttere når du modtager head set-undervisning, HUSK de ikke kan høre de instruktioner du får, og er derfor ikke er i stand til at give dig “lidt mere plads” som ved alm. undervisning. Underviseren skal befinde sig uden for banen og der SKAL benyttes head set også selvom man er alene af hensyn til naboerne.

Kun ryttere, faste undervisere samt evt. hjælpere der opsamler hestepærer må opholde sig på ridebanen

 • Tilskuere må opholde sig langs hegnet mod vejen og ved indgangen til banen. Sid ALDRIG på hegnet
 • BANEN KAN VÆRE LUKKET FOR VEDLIGEHOLD, UNDERVISNING, STÆVNER ELLER KURSER.
  Dette skal altid respekteres, hold dig orienteret via ridehusplanen, www og FB 

 

DEN STORE SANDBANE BAG RIDEHALLEN:

 • Banen er lukket for andre rytter når der undervises i spring af Michael Ladegaard, Anna Svemark og Sabine Grove (Se de gældende tider i ridehusplanen på www)
 • Banen skal altid lukkes af med den opsatte ”snor” når den benyttes
 • Longering: Tilladt for medlemmer med facilitetskort eller med særlig tilladelse
 • Løse heste er ikke tilladt
 • Der rides frit, men man tager selvfølgelig hensyn til hinanden
 • Det er tilladt at få undervisning af egen instruktør der gerne må stå på banen
 • Tilskuere må opholde på græsset foran rytterstuen.
 • Der må ikke være heste på græsset foran rytterstuen
 • BANEN KAN VÆRE LUKKET FOR VEDLIGEHOLD, UNDERVISNING, STÆVNER ELLER KURSER.
  Dette skal altid respekteres, hold dig orienteret via ridehusplanen, www og FB

 

ANSØGNING OM SÆRLIGE TILLADELSER:

 • Alle medlemmer kan ansøge DSM om særlige tilladelser. Har du eller dit barn specielle behov kontakt da altid gerne bestyrelsen og vi vil hvis det er muligt gerne give dispensationer. 

DAGKORT TIL DSM (Opdaterede regler gældende fra 1.2.2019):

Et dagskort til benyttelse af klubbens faciliteter koster 75,- kr. 

Det er KUN muligt at indløse dagskort hvis du:

 • Vil ride selvstændigt (hverdags ridning) så SKAL du være medlem af klubben
 • Skal ride kursus (og ikke er medlem af en rideklub på amager).
 • Skal ride hos en af klubbens faste instruktører, dvs. dem der har tid i ridehusplanen.


 Dagskort skal indløses på dagen og INDEN du benytter DSM

 Skal betales via mobilepay nr.: 27532

 HUSK at påføre rytterens navn samt evt. navn på underviseren

 Dagskort gælder for én kursus dag, én undervisningstime, én selvstændig ridetime og er PERSONLIGT.

 Har du spørgsmål så kontakt kassereren, Kristina Buch på mail dsmkassereren@gmail.com 

VED RIDNING I TERRÆN ANBEFALER DSM AT NEDENSTÅENDE IAGTTAGES:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt og fastspændt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning
 • Færdselsloven overholdes og man viser generelt hensyn til sine medborgere
 • Følg DRF anbefalinger omkring ridning i trafikken 

 

RETNINGSLNJER FOR UNDERVISERE I DSM:

 • DSM har valgt at registre alle undervisere så vi til enhver tid kan dokumentere for fx DRF, hvem der underviser på faciliteterne. Alle undervisere, også head-set undervisere, skal betale et gebyr på 350 kr. årligt svarende til et medlemskab. Dette kan betales af underviserens ryttere, hvis underviseren ikke ønsker denne udgift, beløbet skal dog indbetales samlet. Bank Nordik: Reg. nr. 6508 kontonr. 3061184030. Husk at påføre teksten ”undervisningsgebyr” samt fulde navn og telefonnummer. Er underviseren i forvejen medlem af DSM er man fritaget for gebyr og skal blot sende en mail til bestyrelsen med navn og telefonnummer, så bliver man registreret som underviser.  Man skal være 15 eller derover for at kunne blive registret som underviser i DSM eller have særlig tilladelse.
 • Faste undervisere skal skrive på DSM HJEMMESIDE UNDER BESKED FRA UNDERVISERE, hver uge, i hvilket tidsrum de underviser den pågældende uge. Vi har valgt hjemmesiden som kommunikation til dette, da ikke ALLE er på FB og for at gøre det let for medlemmerne at se et samlet overblik over ugen, de mange posts vil hurtigt drukne på FB.
 • For at have/bibeholde en fast tid i ridehusplanen som underviser skal man i snit have min 6 faste ryttere
 • Det er kun tilladt for faste instruktører at ride hesten for rytter ved undervisning uden facilitetskort.
  Head set-undervisere skal have facilitetskort eller særlig tilladelse.
 • I tilfælde af ekstrem/meget kontroversielle undervisningsmetoder, der ikke overholder sikkerhedsreglerne eller er etisk uforsvarlige, kan en flertals-bestyrelse bortvise eller ikke godkende en instruktør.
 • Banekoordinator i bestyrelsen, som kan træffe beslutninger i det daglige omkring kurser og hvis undervisere ønsker at rykke tider i forbindelse med ferier mm. er Karina Rishede som kan træffes på mail karina@orionsalle.dk 


RETNINGSLINJER FOR AFHOLDELSE AF KURSER:

 • Der kan afholdes 1 kursus pr. måned som kræver ridehuset lukket for andre ryttere (max to sammenhængende dage). Deltagerantal skal være minimum 8 og max 16 pr. dag, eller svarende til minimum 4 timer og max 8 timer
 • Der kan afholdes et ubegrænset antal kurser såfremt de afholdes på udendørsbanerne (dressur på 20x60m fiberbundbanen, spring og breddesport på 48x70m sandbane). I det tilfælde, at kurser udendørs planlægges samtidigt med fastlagt undervisning skal det på forhånd aftales med den pågældende faste instruktør om dette kan lade sig gøre, eksempelvis ved at den faste instruktør rykker ind i ridehuset.
 • Der skal altid søges tilladelse til at afholde kursus hos banekoordinatoren karina@orionsalle.dk 
 • Der skal søges senest 1 måned før kurset ønskes afholdt – der kan dog dispenseres for dette såfremt kurset ønskes afholdt udendørs
 • Kurset skal ALTID være åbent minimum 7 dage for DSM’s medlemmer før kurset kan åbnes op for tilmelding fra andre klubber
 • Alle medlemmer af DSM kan søge kursus tilladelse, men er man under 18 år skal der gives samtykke fra forældre/værge. Den der søger om kursusafholdelse er automatisk kursusansvarlig og har dermed ansvaret for følgende: Annoncering (minimumskrav er at det bliver lagt på www under besked fra underviser og på FB), koordinering, generel oprydning samt tømning af møgspande på fiberbanerne efter hver kursusdag.
 • Banekoordinator i bestyrelsen, som kan træffe beslutninger i det daglige omkring kurser og hvis undervisere ønsker at rykke tider i forbindelse med ferier mm. er Karina Rishede som kan træffes på mail karina@orionsalle.dk 

 

RETNINGSLINJER FOR PRØVETIMER/KURSER MED HENBLIK PÅ VALG AF NY FAST INSTRUKTØR:

 • Såfremt medlemmer ønsker en ny instruktør, skal der være minimum 6 ryttere der ønsker samme instruktør. Det skal ligeledes være muligt for bestyrelsen at afsætte tiden i ridehusplanen enten
  som uge-tid eller hver 14 dags-tid.
 • Der kan ikke søges om en tid der i forvejen er afsat til en instruktør der overholder min. kravet af ryttere.
 • Tiden, der er afsat til en af de faste instruktører, kan ikke overdrages. Den annulleres og skal derefter søges på lige vilkår som ved, ”ny instruktør ønskes”, i mellemtiden vil tiden blive lagt i ridehusplanen
  som åben tid.
 • Såfremt medlemmerne ønsker forskellige instruktører, afholdes der kurser/prøvetimer (vil normalt foregå over samlet 2 måneder). Rytterne vælger efterfølgende gennem dialog og evt. afstemning på et møde i DSM, planlagt og afholdt af initiativtagerne/kontaktpersonerne. Samme personer, som er kontaktpersoner under hele ”prøve” perioden, både til bestyrelsen og til medlemmerne.
 • Husk at annonceringen af såvel prøvetimer/kurser som møder, som minimum skal ligges på www under besked fra underviser samt at alle medlemmer er velkommen til møderne
 • Bestyrelsen er som udgangspunkt neutral i beslutninger om instruktør og kigger alene på at tilgodese så mange medlemmer som muligt i den pågældende proces og om der er plads i ridehusplanen.
 • Minimum en repræsentant fra bestyrelsen vil være til stede i DSM under ovennævnte møder, dog KUN som observatør og for at kunne besvare evt. regel relaterede spørgsmål.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan arrangere prøvetimer/kurser, på lige fod med øvrige medlemmer.
 • Al henvendelse vedrørende prøvetimer/kurser med henblik på ny instruktør skal ske til banekoordinatoren Karina Rishede - karina@orionsalle.dk