Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub

Så er det ved at være tid til fornyelse af facilitets kort  😀

Prisen er stadig 1.300,00 kr. for dig over 16 år og 900,00 kr. for dig som er under 16 år.

Der KAN / SKAL betales via banken - ingen mobilepay!!! 

Beløbet indbetales på konto nr.  6508 3061184030   

Ved indbetaling, SKAL du skrive navnet på den person som det drejer sig om i teksten, så vi ved, hvem indbetalingen dækker over. Indbetalingen skal vi have senest 1. august 2020. Du må først benytte banerne når du har betalt for 2. halvår.

Hvis du ikke ønsker at forny dit facilitets kort, da du ikke længere benytter klubbens baner, bedes du lige sende 2 ord på mail:  dsmkassereren@gmail.com . Så er du blot passivt medlem indtil 31.01.2021.

🙂 OBS OBS 🙂

Bestyrelsen har besluttet at afholde arbejdsdag i DSM søndag d. 23 august 2020, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.
Nærmere følger hvilken arbejdsopgaver vi skal have klaret i vores dejlige rideklub - så den kan blive et endnu bedre sted at være.

Den nye bestyrelse har afholdt bestyrelsesmøde den 27/7-2020.
Vi har ikke kunne gøre opmærksomme på dette før grundet manglende online adgang, men referat af mødet kan læse her:

Referat  af bestyrelsesmøde i DSM Rideklub

27. juli 2020.

Tilstede: Formand Jesper, Næstformand Stephan, Kasserer Jan, Sekretær Josefine, Bestyrelsesmedlem Neel og Suppleant Felicia

Fraværende: Juniorrepræsentant Isabella

 

1. Udlejning af rytterstue til Erhvervsskole

Jesper Pedersen er blevet forespurgt om erhvervs skolen STU kan leje rytterstuen inkl. toilet og køkken på hverdage (mandag til torsdag) fra ca. kl. 9.00-13.00. Fordelen ved dette, ville være, at eleverne ville hjælpe med at vedligeholde DSM’s faciliteter.

Det blev besluttet, at Jesper ville undersøge med Dragør kommune, om en sådan aftale kan indgås, uden DSM vil miste kommunens tilskud.

2. Salg af vandvogn

DSM’s bestyrelse er blevet spurgt, om vi vil sælge vores vandvogn som Andreas Leth i sin tid skaffede til klubben. Det blev diskuteret, at vandvognen bruges meget sjældent efter vi har fået nyt vandings anlæg.

Det blev vedtaget at sælge vandvognen.

3. Kørsel med vogn

Bestyrelsen er blevet forespurgt, om et medlem må træne med en pony og kørevogn på springbanen.

Fordele og ulemper herved blev diskuteret. Indtil videre er det kun én, som vil gøre brug af denne mulighed, og det blev besluttet, at det må man gerne. Dette er dog under forudsætning af, at det KUN er på springbanen, at det foregår uden for undervisnings tid, at der betales facilitets kort og at de som kører med vogn skal tage hensyn til andre ryttere. Såfremt der kommer ryttere, som ikke vil have at der køres med vogn på banen, må vognen forlade banen.

Viser det sig, at der er problemer herved, vil bestyrelsen genoverveje tilladelsen.

4. Eventuelt

Jan henledte opmærksomheden på, at vi skal minde alle medlemmer om, at der skal betales for facilitets kort  for 2. halvår senest den 1. august 2020.
Næste bestyrelsesmøde vil blive meldt ud her på siden, når datoen er sat.

Referat  af ekstraordinær generalforsamling i DSM Rideklub

29. juni 2020.

Fremmødte: 31 medlemmer inkl. bestyrelsen

Heraf 4 ikke-medlemmer.

 

1. Valg af dirigent - Jeanette Øbo Glæsner blev valgt.

2. Valg af formand – Jesper Pedersen blev valgt som formand.

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Stephan Hrynczuk blev valgt som næstformand, Neel Zibrandtsen blev valgt som bestyrelsesmedlem, Josefine Schmidt blev valgt som sekretær, Felicia O’Reilly blev valgt som suppleant og Isabella Schwartz blev valgt som junior repræsentant.

Der var ingen øvrige medlemmer der ønskede at stille op til bestyrelsen.

4. Valg af revisor og revisorsuppleant – Neel Guldbech og Mia Sander Schütt blev valgt.

Efter den nye bestyrelse var blevet valgt, lukkede dirigenten den ekstra ordinære generalforsamling.


DSM er også medlem af Parasport Danmark 


 TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL! 
Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook 


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HERALT HVAD DU SKAL VIDE NÅR DU FÆRDES I DSM  SAMLET PÅ ÈT PRAKTISK STED!


Download DSM's reglement som pdf HER  


Reglementet kan selvfølgelig også læses
under fanen reglement her på siden 


BEMÆRK 
Nye lettere regler for dagskort, 
se dem i pdf'en
ELLER FIND DEM HER

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM