Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub


DSM er også medlem af Parasport Danmark 

🌿KÆRE ALLE BRUGERE AF DSM🌿
                ENDNU ENGANG .....

            ⛔️AL ADGANG ⛔️
TIL RIDEHALLEN, RYTTERSTUE OG TOILET ER FORSAT LUKKET OG MAX 10 PERSONER PÅ DSM AREALERNE AF GANGEN – PT TIL 10. MAJ 2020

Bestyrelsen gør alt hvad vi kan for at få en afklaring på hvornår og hvordan vi så småt må begynde at åbne op for undervisning igen - vi håber og beder til at der snart kommer en løsning🙏

Men indtil da er ALT undervisning forsat indstillet.

Bestyrelsen vil  pt. Kun besvare driftsmæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske spørgsmål frem til kommende generalforsamling som vi ligeledes er ved at finde en løsning på så den kan afholdes.

Vi anmoder om forståelse i denne helt særlige situation og appellerer til, at alle overholder ovenstående og kun medbringer op til en hjælper i forbindelse med ridning.- og kun hvis det er et spørgsmål om sikkerhed/tryghed.
Vil du læse mere 👇

Pas på hinanden PÅ AFSTAND ‼️
Mvh
DSM bestyrelse


 TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL! 
Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook 


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HER


ÆNDRING I RIDEHUSPLANEN FRA DEN 15. MARTS 2020: 

Egen spring om søndagen flytter til kl. 17.00 - 19.00 
Michael rykker frem til kl. 18.00 dermed egen spring pt. fra kl 20.00
Ponygames genopstår søndag ml. kl.16.00-17.00 

Herreholdet holder sommerferie fra 1 april = dermed åben ridehus fra kl. 18.00

OBS - ER RYKKET PT. FREM TIL 3. MAJ - OBS

grundet Covid - 19


Indkaldelse til generalforsamling i DSM  Rideklub  

Englodsvej 9, 2791 Dragør  

22 marts  2020.  kl.  12.00  

Bestyrelsen skal i samme forbindelse nævne at formanden ikke ønsker genvalg. Kassereren ønsker at gå af i utide grundet ny struktur i privatlivet. 2 af de 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg og det samme gør sig gældende for suppleanten og junior repræsentanten.  Det betyder at DSM skal finde en ny formand, en midlertidig kasserer (er på valg til næste år) 2 nye bestyrelsesmedlemmer 1 suppleant og en junior repræsentanten.

 Det er opgave der skal løses i DSM hvilket vi slet ikke er i tvivl om kan lade sig gøre, Jeg og den øvrige bestyrelse ønsker at melde det ud nu, så alle der har spørgsmål til de forskellige poster har mulighed for at spørge ind til opgavens omfang og ansvar.

Har du spørgsmål til posterne foruden formandsposten skal vi bede dig om at skrive en mail og evt. lave en aftale med de respektive personer. Vedr. formandsposten er du ALTID velkommen til at ringe eller skrive.

 For mit vedkommen, vil jeg naturligvis, hvis det ønskes, være behjælpelig i opstartsfasen og med det igangværende projekt omkring vejen, hvor der bl.a. er flere sponsoraftaler på vej.

 Men efter mere end 15 år med bestyrelsesarbejde og 8 år som formand, mener jeg at det er på tide med luftforandring, både for mig men også for DSM. Jeg har et helt specielt forhold til DSM da jeg, har haft et tilhørsforhold til DSM siden mine pony år, hvilket vil sige mere end 35 år. Derfor håber jeg af hele mit hjerte at der en der vil ”gribe bolden” så DSM forsat er verdens bedste rideklub.

 På bestyrelsens vegne

Neel Guldbech

 

 
1.  Valg af dirigent  
2.  Bestyrelsen aflægger beretning  
3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  
4.  Behandling af indkomne forslag –  igen indkomne forslag modtaget.  
5.  Fastsættelse af medlemskontingent  
6.  Budget for det kommende år fremlægges  
7.  Valg af formand (lige år)  
8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år 3 medlemmer efter tur)  
9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen  (hvert år)  
10. Valg af suppleant til bestyrelsen  (hvert år)  
11. Valg af revisor og revisorsuppleant  (hvert år)  
12. Eventuelt.  

12.1 Bestyrelsen vil gerne informere om stigning af facilitetskort   

12.2  Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.  

   

 

 ALT HVAD DU SKAL VIDE NÅR DU FÆRDES I DSM  SAMLET PÅ ÈT PRAKTISK STED!


Download DSM's reglement som pdf HER  


Reglementet kan selvfølgelig også læses
under fanen reglement her på siden 


BEMÆRK 
Nye lettere regler for dagskort, 
se dem i pdf'en
ELLER FIND DEM HER

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM