Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub

Englodsvej 9, 2791 Dragør

Referat af DSM bestyrelsesmøde den 21. april 2022.

Mødested : Englodsvej 9, 2791 Dragør.

Tilstede : Jan, Susanne, Kristina, Josefine, Neel, Morten og Karina.

Fraværende : Gry (junior repræsentant)

1. Økonomi:
Jan og Kristina forklarer at Økonomien ser fin og sund ud i rideklubben.

2. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag denne gang.

3. Fokuspunkter til renovering i DSM:
Bestyrelsen diskuterede hvilke projekter der skal bruges penge på i den kommende tid, og det blev besluttet,
at vi vil indhente tilbud på følgende:
● Indhenter nye tilbud på rotunden.
● Indhenter tilbud til bænke langs væggen på barrieren, samt skab på
endevæggen i rytterstuen.
● Indhenter tilbud på ny og større varmtvandsbeholder til cafeen.
● Undersøges bedre mulighed for musik/internet i DSM.
● Indhenter tilbud om lys på springbanen langs siderne.

4. Baner og anlæg:
Banerne er overordnet fine. Udendørs banerne trænger dog snart til et lille skyl vand.

5. Påske-ungdoms-hygge den 8/4-2022:
Bestyrelsen takker alle de skønne unge deltagere som var med til at gøre påske-hygge-aftenen i DSM cafeen til
en dejlig, dejlig oplevelse. Vi ser frem til mange flere arrangementer for klubbens medlemmer. Hertil vil
bestyrelsen gerne opfordre folk til at komme med forslag til evt. arrangementer/foredrag/aktiviteter osv. som
kan være spændende for klubbens ungdom. (forslag sendes til Karina@orionsalle.dk)

6. Eventuelt:
intet at tilføje.


Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2/6 2022 kl. 20.00
Indkomne forslag til drøftelse i bestyrelsen modtages senest den 1/6 2022 (karina@orionsalle.dk)


Læs hestenyheder eller gode artikler på Magasinet Hest 😀


(Se vejledning under fanen Stævner DSM > Championat)


😀 😀


 TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL! 
Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook 


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HER


DSM er også medlem af Parasport Danmark 

  Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM