Referater fra møder i skovudvalget

Pause i udvalget pt. på ubestemt tid

Referat fra møde d. 18/3 2015

Svend Norup, Susie Nielsen, Palle, Susanne, Trine Hylsenberg, Jeanette Nielsen, Jannie

 

Punkterne fra sidste møde blev gennemgået(se mødereferat fra d. 18 sep. 2014).

 

pkt. 1

Vi mangler at færdiggøre diverse spring i skoven. Trine H. aftaler arbejdsdag med Christian og får færdiggjort dette snarest.

pkt. 2

Den nye ridesti fra midterstien over mod kalvebodvej vil blive iværksat så snart pågældende sti er tør nok til at arbejde med.................desuden har Svend Norup fået bevilliget penge til at anlægge/udbedre ridestien der løber parallelt med kongelundsvejen mod Strandgården v. Nørresmindevej.

pkt. 5

Svend N havde glemt alt om sten v indgangene til Vestamager..........lover de kommer om 14 dage.

pkt.12

Den store sten på hovedstien/midterstien er vist for stor til at blive flyttet..........undersøger det lige igen!

"kunne man lave en bakke hen over den", ?

På stien fra kalvebodvej mod kongelundsvejen er der også en del mindre sten , samt en jerndrager/pæl der stikker op af jorden.................det lover Svend også at få kigget på..............

pkt. 13

male hestesko på ridestierne blev ikke til noget i efteråret/vinteren pga. det våde vejr. Susie og Jannie drager i skoven bevæbnet med pensler og maling og Palle har lovet at køre os rundt i hans hestevogn.....

 

*

Den våde vinter har efterladt nogle af stierne i en sørgelig forfatning og der er blevet tegnet ind på kort, hvor stierne trænger til renovering...............det er typisk steder hvor bærelaget ikke har været lavet ordentligt! Dette vil Svend og co. få kigget på..............

*

Trine gjorde i øvrigt opmærksom på en jernpæl nede på stranden ud mod sandøen. Svend og co. kigger også på dette..........

*

Det tidligere skovbruger råd nedlægges (naturstyrelsen og repræsentanter fra alle brugere af skoven) og erstattes af naturpark rådet, som består af naturstyrelsen, repræsentanter fra alle brugere af skoven samt kommunerne i naturparken". Det er klart en fordel at vi nu får et talerør til det offentlige..........

*

Det blev endnu engang slået fast at skovkort følger rytteren..........og det er ikke til diskussion!

Der er ganske enkelt blevet snydt for meget da kortet fulgte hesten..........

*

Flere her på siden "ridestier Amager"  har ønsket flere betalings muligheder når der skal købes skovkort.....problemet er at, det er meget dyrt med mange betalings muligheder, men!

 Svend fortalte at, der var planer om en web butik, hvor mobile pay sandsynligvis vil blive en mulighed.

 

*

I som har indløst skovkort nu og tidligere vil sikkert få en mail fra naturstyrelsen som en reminder på at, det er jeres pligt at indløse skovkort, hvis i rider i skoven. Denne mail er en del af en kampagne rette mod dem der ikke deltager i fællesskabet og der vil her i foråret være ekstra kontrol af skovkort.........

Blandt andet har naturstyrelsen, som en del af kampagnen, en aftale med tv2 og programmet razzia ..............så alle har mulighed for at komme i fjernsynet, med eller uden skovkort................fnis!

Jeg skal i øvrigt gøre opmærksom på at, det koster 1000,- kr. i bøde ikke at have skovkort..........dog er Svend ganske fair og giver dem der bliver opdaget en uge til at indløse skovkort.

Vi fik i øvrigt fremvist et billede af en hest og rytter der blev stoppet i skoven, efter at være stukket af fra svend 2 gange. Rytteren opgav falsk navn og adresse...........Ved anmeldelse til politi kan dette faktisk udløse op til et halvt års fængsel..........bare til info!

*************************

Som alle sikkert ved steg prisen på skovkort med 25 %...........dette skyldtes at skat pålagde naturstyrelsen at ligge moms på skovkortet........øv. Den glædelige nyhed er at, der ikke er planlagt prisstigninger!!!!!!!!

skovudvalgets forslag var at prisen på skovkortet skulle stå i stampe i x år............dette er ikke blevet lovet, men lad os se hvor lang tid de manglende planer om prisstigning mon varer..........vi krydser fingre!

*

Hestevogne på ridestierne kan være et problem på de smalle stier, hvor der ikke er plads til at ride ud til siden så hestevognen kan passere. Der er ikke mulighed for at forbyde hestevogne på bestemte stier da de går ind under færdselsloven men, Svend vil kigge på om der er mulighed for at lave vigepladser.

 

 

Næste møde er aftalt til torsdag d. 17 September kl 19-21

 

God sommer

Referat fra møde d. 18/9 2014

Vi er nu 9 personer i udvalget, hvilket må siges at være nok! Der er 3 repræsentanter fra Kastrup Tårnby rideklub( KTR), 2 fra Teitur(islænderklub), 1 jagtrytter, 1 skovtursrytter fra Vestamager mm., 1 kusk og rytter og endnu 1 skovtursrytter, så alle grene af hestefolket er vist meget godt dækket ind.

Nedenstående punkter blev behandlet på mødet og responsen fra Svend Norup, der som bekendt repræsentere skov og naturstyrelsen, er skrevet med rødt under hvert punkt.

 1. Der har tidligere været ønsker om at få etableret store og små spring i skoven.....i den forbindelse er der fremkommet forslag om decideret springstier (selvfølgelig med plads til andre ryttere)og/eller som minimum flere spring samlet, så jagtrytterne (og andre) kan lave en trænings rute! Det er også ønskeligt at der bliver lavet spring/springstier på Vestamager. Enkelte har forslået et spring vedligeholdelses team og nogle har også meldt sig!
  d.25 oktober -14 kl. 10.00 vil der være arbejdsdag således at alle de gamle eksisterende spring i skoven og på stranden bliver genoprettet. Nogle af springene fra den nylige jagtdag på fælleden bliver måske også lavet igen.....særskilt invitation kommer her på FB.! Vi vedtog at det var vigtigere på nuværende tidspunkt at få reetableret diverse spring end ønsket om decideret springstier (men vi genoptager ideen på et andet tidspunkt). Springenes størrelse bliver minimum 30 cm og maksimum 100 cm. Trine som er jagt rytter laver et oplæg til Svend Norup mht. placering af springene.............og hun vil da også stå som ansvarlig for springenes opbygning på arbejdsdagen.

 2. Det er stadigvæk et stort ønske med bedre linjeføring/sammenhæng af ridestierne..........især en sti mellem hovedstien og over mod kalvebodvej så man har et alternativ til at ride på stranden.
  Svend N. vil snarest kigge på, hvilken sti det er muligt at få i gang uden omkostninger da budgettet
  er brugt. Det bliver ikke den sidste sti ned mod vandet, som mange har forslået. Derimod ser Svend gerne at, det bliver en sti i lige linje fra den sti der går fra hovedstien mod Vestamager lågen. Vi har en klar forventning om at dette sker om kort tid da det bliver en eksisterende sti..........vi må så, ind til videre,leve med standarden af denne.

 3. Regelmæssig Klipning/vedligehold af sti på Vestamager parallelt m kanalvej (ud mod det store hegn mod grusridestien)

  Svend N. har lovet at bestille klipning, men det har ikke været deres indtryk at stien blev benyttet, så når den bliver frisket op så....................husk at brug den.... ellers gror den til igen.

 4. Binde bom ved badebro på Vestamager.

  Desværre nej........Svend N forudser det kan skabe problemer mellem de forskellige brugere.

 5. automatisk lågeåbner......hvis ikke der er strøm, er solceller så en mulighed? Hvis det ikke er en mulighed ville mange sætte pris på en stor sten, bred bom eller lign. de kunne bruge til at komme op på hesten igen.......... Automatisk bliver det pt. ikke, men der vil blive placeret nogle anvendelige sten på begge sider ved
  lågerne ud til Vestamger.

 6. flere stier på Vestamager......på trods af man nu må ride i terrænet.

  Det kommer på sigt, men det er meget omkostningsfuldt og der er mange planer for området så her må vi væbne os med tålmodighed.......Så brug terrænet ....med omtanke i forhold til vejr og vind!

 1. Hvordan kommer hestevogne ind på Vestamager? Nøgleboks med kode xxxx !! Nogen har rettet henvendelse om dette uden at få svar fra naturstyrelsen............det er ikke acceptabelt !
  Svend N. vil gerne have sig frabedt at koden til nøgleboks kommer i det offentlige forum( men jer der kender koden kan jo skrive en privat meddelelse til dem der spørger efter koden), men man er meget velkommen til at rette henvendelse til ham på.

  snj@nst.dk

  Han beklager meget til dem der ikke har fået svar på deres henvendelser ------han får mange mail og ind imellem bliver noget glemt/overset...............

 2. Det er også et stort ønske at kunne komme fra stien fælledvej kalvebodvej og over til hovedstien uden at skulle krydse "kongelundsvejen" Det burde vel være muligt at etablere en sti tæt på vejen selv om den del af skoven er heste frit område........................!!!!
  Svend N. har d. 19 September skrevet til Dragør kommune da det er dem der står for stier, træer og buske ud mod vejen. Så vi må vente på svar herfra!!!!!!!!!!

 3. Der mangler stadigvæk klipning af buske og træer ved "kongelundsvejen" der hvor ridestierne krydser...............meget dårligt udsyn når vi skal over vejen!
  Ditto punkt 8.!!!!

 4. Vedligeholdelse/klipning af sti parallelt med "kongelundsvejen" mellem hovedstien og tangvejen(over mod skovløberhuset) Er det naturstyrelsen eller kommunen? (ditto punkt 9)
  Ditto punkt 8.!!!!

 5. Er det muligt at etablere en ridesti på det sidste stykke af Frieslandsvej ud mod Vestamager?

  Mona tager kontakt til tårnby kommune. Men kanalen bliver nok en udfordring - der kan selvfølgelig bygges en separat ride bro ................men det koster vist dyrt!

 6. Der ligger en stor sten på hovedstien .............kan den fjernes? og så er stien fra kalvebodvej mod kongelundsvejen også ved at være fyldt med mellemstore sten der stikker op af jorden......ps kan den reetableres med det samme materiale..................
  Svend kigger på "alle stenene" i nær fremtid..................omtalte materiale er desværre ikke tilladt mere..................øv, miljø ting!

 7. Kan der komme QR koder m link til kort over skov på de planlagte ridesti skilte?

  Pga. fuldt brugt budget bliver der ikke i nær fremtid råd til ordentlig skiltning ved ridestierne og dermed ikke QR koder. Dog blev der talt om muligheden af QR koder ved de større ride indgange til skoven.............
  Men vi får lov til at male nye hestesko på træerne ved ridestierne..........dette sker også på arbejdsdagen d. 25 oktober kl 10.00 , hvor jeg(susie) vil være ansvarlig for dette arbejde sammmen med alle dem der stiller sig til rådighed på denne dag, ikk! Nærmere invitation en af dagene

 8. Børnepris på skovkort?

  Nej, en hest er en hest uanset rytterens størrelse, sorry!

 9. Generelt diverse opslag/info om arrangementer i skoven på FB siden " ridestier amager"......fungerer vist allerede fint!

  Det fungerer allerede og i takt med udbredelsen af "ridestier amager" kommer det forhåbentligt til at blive endnu bedre. Det havde f.eks været rart med et opslag mht. det duathlon løb der var i lørdags.......en isbuk fik "minestrimmel" omkring sine ben og blev lidt forskrækket..................og den er miljø trænet i hovedet og rø.....for andre havde situationen måske været mere problematisk..............

En af punkterne fra forrige møde (pkt. 4)Hesteskov i stil m hundeskov fik vi rykket for...........Svend havde vist glemt det men ville kontakte sin chef hurtigt for tilladelse til at gøre området "birkeskoven" ved frieslandsvej til Hesteskov.............vi vedbliver at presse på og håber så på hurtig ibrugtagning........................

venligst skovudvalget 

Referat fra møde d. 30/4 2014

Der er i dag d. 30 April oprettet et skovudvalg med henblik på dialog og samarbejde mellem jægersborg hegn og amagers ryttere. Charlotte Nielsen(CN), Susie Nielsen(SN) og  Svend Norup deltog i mødet og det blev aftalt at CN og SN kontakter amagers øvrige rideklubber for at få flere med i udvalget så vi repræsentere flest mulige synspunkter.

Der oprettes en åben gruppe på face-book, hvor alle kan bidrage med synspunkter og ideer som skovudvalget efterfølgende tager med på de planlagte møder som typisk afholdes i feb./mar. og sep./okt.

 

På mødet fremlagde vi nedenstående liste med ønsker og ideer og fik rigtig god respons på disse......

 

 1. Bedre markering af ridestier.............mange finder det svært at se hvor vi må ride på trods af ridestierne på skovkortet...........især nye
 2. Generel bedre linjeføring.............at alle får glæde af eksisterende ridestierne således at man ikke skal ride tilbage af samme sti man kom fra f. eks stien fra kongelundsvejen mod kalvebodvej og videre mod fælledvej..............der er opstaldet ganske få heste på fælledvej! ligeledes stien til venstre ned mod stranden når man kommer fra kongelundsvejen. Der mangler et alternativ så man ikke behøver ride på stranden, især om vinteren når det er meget koldt og blæsende eller når der er mange keitsurfere.......ukontrollerede keitsurfere udgør en meget farlig situation for rytter og hest!
 3. Generel klipning af buske og træer ved ridestier..........især vejkanten mellem hovedstien og stien mod kalvebodvej.............
 4. Hesteskov" i stil med hundeskov..........altså et område hvor hest og rytter kan færdes frit. F.eks området bag ved flygtningelejren/kalvebodvej og gerne helt op og inkl. hundeskoven........
 5. automatisk port åbner ud til fælleden så vi ikke behøver stå af hesten.............luksus!
 6. sti fra rosenlund sidevej og ind til eksisterende ridesti
 7. sti langs golf klub området
 8. pony venlige spring......der bliver vedligeholdt
 9. skovkort på smartphone?
 10. farlige brændestabler.....
 11. navne på ridestier!
 12. ridestier/spor på vestamager der hvor der er asfalteret!

 

Respons på ovenstående:

 

Punkt 1 og 11:

Bedre markering af ridestier bliver der gjort noget ved og formodentligt med rigtige skilte og hvis vi ønsker det, så også gerne med navne på de enkelte stier..................så kom gerne med forslag til navne!

 

punkt 2:

Bliver der kigget nærmere på.............svend var meget positiv omkring dette punkt, men pointerede dog at han ikke kunne love hvornår og hvor!!!!

 

punkt 3:

Der er bestilt klipning af buske og træer.........så når Jørn Olsen har tid er dette punkt også på plads.

 

Punkt 4:

Hesteskov vil de også meget gerne kigge nærmere på, dog ikke i hundeskoven da de ikke mener det er smart/sikkert for nogle parter............det er jo ikke alle løse hunde som er styrbare og ikke alle heste som bryder sig om hunde! Vi kom med forskellige andre forslag og deriblandt "birkeskoven (den lille skov ud mod frieslandsvej hvor der står bistader) det mente svend var en mulighed......ikke lovet men en mulighed som der vil blive overvejet.

 

punkt 5:

det kræver strøm............undersøges!

punkt 6:

svend mente igen at hunde kunne blive et problem da mange brugere af hundeskoven benytter stien fra den store parkerings plads ved kongelundsvejen for at komme til hundeskoven.......vi mente ikke at hundene burde blive et problem da de jo på dette stykke skulle være i snor........lad os se om vi kan overbevise ham med tiden eller om han finder en anden løsning!

 

punkt 7:

som tidligere nævnt ønsker skoven at holde dette område fri for heste så øvrige brugere af skoven har et område uden heste....fx dem som er bange for heste!

 

punkt 8:

Der vil blive etableret diverse spring i skoven..............men det vil være ved hjælp af frivillige hænder på en særlig aftalt arbejdsdag, hvor skoven stiller en mand og traktor til rådighed. Svend forslog at man nogle steder gjorde ridestien bredere og placerede springet på det nye stykke, så dem der ikke ønskede at springe kunne passere uhindret!  I hører nærmere............

 

punkt 9:

Det er helt ok med skovkortet på smart-phone!

 

punkt 10:

"i må godt save de brændestykker af, der rager for langt ud" fnis .......de er ved at blive fjernet og der går lang tid før der kommer nye..............de vil gerne være opmærksom på dette, men må også erkende at det er svært......

 

punkt 12:

Vi summer lige lidt over dette.

 

I forbindelse med punkt 4 og 12  oplyste Svend at, de på vestamager er ved at fjerne hegn fra hestefoldene der støder op til kanalvej, birkestien og snogevej(altså lige når i kommer ud af frieslansvej lågen). Dette område må der også fremover rides på.

Vi er selvfølgelig glade for hver ekstra kvadratmeter, hvor vi må ride. Vi pointerede dog at, det for mange er en lang ridetur i dagligdagen og at nærområdet(skoven) er en vigtig del af den daglige ridning......

 

I forbindelse med knækstien(kalder jeg den), altså den der munder ud til Frielandsvej ned mod vestamager vil der blive lave en overgang/bro så man ikke behøver ride ud på vejen for at komme på ridestien.......der mangler lige en kommunal tilladelse før det endeligt bliver iværksat!

 

Til sidst skal jeg lige huske alle på at skovkort gælder et år fra den dag det er købt og altså ikke fra januar til 31 december.

 

venligst susie og charlotte.

Endnu ingen referater modtaget - siden vil blive opdateret så snart der er tilgængelig information