Velkommen til Dragør St. Magleby Rideklub


DSM er også medlem af Parasport Danmark 

🙂 KÆRE ALLE 🙂
Englodsvej vil være lukket den 2-3 juni 2020 - Hvilket betyder 
 at det IKKE er muligt at benytte DSM i disse to dage.
Til gengæld får vi HELT ny asfalt på Englodsvej 

 🌺 Kære brugere af DSM 🌺

Bestyrelsen har efter dialog med DRF, den lokale politimyndighed og andre foreninger i lokalområdet kommet frem til følgende beslutning baseret på DRF's opdaterede anbefaling fra 27.4.2020, kl. 13.30

Gældende fra 30 april - 2020.

Der må være 10 personer ved/omkring springbanen, den vestlige del af rideklubbens område.

Der må være 10 personer på/omkring dressurbane og rotunde, den østlige del af rideklubbens område.

Der må IKKE tages ophold mellem de to baner eller på parkeringspladsen.

Bestyrelsen henstiller til at man forsat begrænser antal af hjælpere!

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at det påhviler den enkelte at udvise hensigtsmæssig adfærd i forhold til det gældende forsamlingsforbud samt at følge sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger. Inkl. minimum 2 meters afstand. 🙂

Vi kan i samme forbindelse åbne for mere almindelig springundervisning, børnehold, mm. Dog vil al holdundervisning udelukkende foregå på springbanen, den vestlige del af rideklubben.

De respektive undervisere er underrettet og tager forholdsregler i forhold til myndighedernes udstukne retningslinjer. Har du spørgsmål iht. din undervisning skal vi bede dig om at rette direkte kontakt til din underviser.

Der må forsat ikke undervises ej heller med headset på den bane, som aktivt benyttes af klubbens faste undervisere. Alle undervisere, på nær klubben faste, der er beskrevet i undervisningsplanen, SKAL som før den delvise nedlukning af området, benytte headset på dressurbanen af hensyn til andre ryttere og til vores naboer.

Ridehal, rytterstue samt toiletter er forsat lukket.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 TAK TIL VORES SPONSORER
I GØR EN STOR FORSKEL! 
Læs meget mere om alle vores
fantastiske sponsorer på Facebook 


Vil du være sponsor? Læs mere vores sponserteam HER

AFLYST 

grundet Covid - 19


Indkaldelse til generalforsamling i DSM  Rideklub  

Englodsvej 9, 2791 Dragør  

22 marts  2020.  kl.  12.00  

Bestyrelsen skal i samme forbindelse nævne at formanden ikke ønsker genvalg. Kassereren ønsker at gå af i utide grundet ny struktur i privatlivet. 2 af de 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg og det samme gør sig gældende for suppleanten og junior repræsentanten.  Det betyder at DSM skal finde en ny formand, en midlertidig kasserer (er på valg til næste år) 2 nye bestyrelsesmedlemmer 1 suppleant og en junior repræsentanten.

 Det er opgave der skal løses i DSM hvilket vi slet ikke er i tvivl om kan lade sig gøre, Jeg og den øvrige bestyrelse ønsker at melde det ud nu, så alle der har spørgsmål til de forskellige poster har mulighed for at spørge ind til opgavens omfang og ansvar.

Har du spørgsmål til posterne foruden formandsposten skal vi bede dig om at skrive en mail og evt. lave en aftale med de respektive personer. Vedr. formandsposten er du ALTID velkommen til at ringe eller skrive.

 For mit vedkommen, vil jeg naturligvis, hvis det ønskes, være behjælpelig i opstartsfasen og med det igangværende projekt omkring vejen, hvor der bl.a. er flere sponsoraftaler på vej.

 Men efter mere end 15 år med bestyrelsesarbejde og 8 år som formand, mener jeg at det er på tide med luftforandring, både for mig men også for DSM. Jeg har et helt specielt forhold til DSM da jeg, har haft et tilhørsforhold til DSM siden mine pony år, hvilket vil sige mere end 35 år. Derfor håber jeg af hele mit hjerte at der en der vil ”gribe bolden” så DSM forsat er verdens bedste rideklub.

 På bestyrelsens vegne

Neel Guldbech

 

 
1.  Valg af dirigent  
2.  Bestyrelsen aflægger beretning  
3.  Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse  
4.  Behandling af indkomne forslag –  igen indkomne forslag modtaget.  
5.  Fastsættelse af medlemskontingent  
6.  Budget for det kommende år fremlægges  
7.  Valg af formand (lige år)  
8.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år 3 medlemmer efter tur)  
9.  Valg af juniormedlem af bestyrelsen  (hvert år)  
10. Valg af suppleant til bestyrelsen  (hvert år)  
11. Valg af revisor og revisorsuppleant  (hvert år)  
12. Eventuelt.  

12.1 Bestyrelsen vil gerne informere om stigning af facilitetskort   

12.2  Herunder kåring af årets Championat vindere samt kåring af flest kørte stævne kilometer.  

   

 

 ALT HVAD DU SKAL VIDE NÅR DU FÆRDES I DSM  SAMLET PÅ ÈT PRAKTISK STED!


Download DSM's reglement som pdf HER  


Reglementet kan selvfølgelig også læses
under fanen reglement her på siden 


BEMÆRK 
Nye lettere regler for dagskort, 
se dem i pdf'en
ELLER FIND DEM HER

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  Følg DSM på FACEBOOK og INSTAGRAM