DSM's bestyrelse pr. 24.03.2019

               

Vær venligst opmærksom på, at bestyrelsesarbejde er frivilligt arbejde. Henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt, men der må forventes op til 14 dages ekspeditionstid.

 

OBESERVERER DU NOGET I KLUBBEN DER KRÆVER AKUT TILSYN SÅ KONTAKT VENLIGST EN AF BESTYRELSES MEDLEMMERNE  HURTIGST MULIGT


Formand
Neel Guldbech -  neelguldbech@hotmail.com    Tlf: 21748078

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og har det overordnede ansvar for den daglige drift af DSM samt for at søge legater på klubbens vegne. Er ansvarlig for sponsorskilte, salg og koordinering af op/nedtagning. Kender du en der kunne være interesseret i at støtte klubben med et skilt så tøv ikke med at kontakte Neel, så følger hun gerne op på det.

Formanden har ligeledes ansvaret for koordinationen af ridehus/baner ved kurser/stævner samt ansvarlig for klubbens baner i det daglige og vedligehold af disse. Oplever du ureglmæssigeheder i DSM kontakt da ALTID en fra bestyrelsen.

Næstformand

Rikke Truberg - rikketrub@gmail.com  

 

Kasserer
Mia Schütt  dsmkassereren@gmail.com

Kassereren foretager løbende ud- og indbetalinger og opkræver kontingent. Så har du spørgsmål i forhold til kontingent, medlemslister eller ønsker at ind-/udmelde dig bedes du kontakte kassereren.

Sekretær
Felicia O'Reilly feliciaoreilly91@gmail.com    Tlf: 22482969

Sekretæren er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder via mail og fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Sekretæren kommunikerer på vegne af bestyrelsen beslutning til medlemmer der har fremsat emner.

Felicia er ligeledes stævneansvarlig.

Medlem
Pia Bjørkquist Andersen pia@macelle.dk  Tlf: 40564400 

Neel varetager kontakten til stævneudvalget.

 

Suppleant
Jeanette Øbo Glæsner   

 

Juniorrepræsentant 
Andreas Leth aphl0209@gmail.com  Andreas har valgt at bruge  Susanne Helgstrand som sparringspartner Susanne kan kontaktes på - tlf. nr. 22259602

Juniorrepræsentanten varetager de yngre medlemmers interesser i bestyrelsen - så har du ønsker eller forslag til nytte og gavn for de yngre er du velkommen til at kontakte mig.