Information om undervisning i DSM

Alle klubbens undervisere er myndige og sikkerhedsgodkendt i forhold til den gældende lovning.

Der gøres opmærksom på at alt færdsel på klubbens område med hest, kræver gyldigt facilitetskort og er også en forudsætning for at modtage undervisning, dog ikke kurser /undervisning ved fast instruktør-  se under betaling/dagskort

Alle undervisere der er tildelt fast tid i DSM's ridehusplan, skal minimum have 6 ryttere pr. gang for at opretholde deres undervisningstid.

Mandag 

Dressur kl. 16.30-21.30 Sandra Starke Pedersen, tlf. 51929445

Tirsdag

Dressur kl. 15.00-21.00 Bengt Olsson, tlf.  0046 708234373 /mail ann@alhorses.com . 

Betalingsoplysninger: reg. nr. 1551 konto 3121748355 og mobilepay 53848214

Onsdag

Dressur kl. 15.30-18.30 Vicki Haaber Lorente, tlf 26817774.

Børnehold kl. 17.00-18.00 Børnene medbringer selv egen pony. Hvis du er interesseret, kan Vicki kontaktes.

Torsdag

Spring kl.  18.15- 22.00 Michael Ladegaard

Spring undervisning med Michael Ladegaard. (koordinator Lykke tlf. 52850104).

Man rider på faste hold af 2-4 ryttere, ved afbud skal man selv ?sælge? sin tid til en anden rytter på nogenlunde samme niveau som en selv. Afbud meldes til koordinator hurtigst muligt.

Alle skal hjælpe til med at sætte bane op og ISÆR tage bane ned, dette er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen.

Betaling foretages direkte til Michael den første torsdag i måneden. Spring undervisning på hold koster 800.- pr md.

Der er 1. måneds opsigelse til den 1. i hver måned.

 

Fredag

Dressur kl. 15.30-18.00 Charlotte Brostrøm, tlf. 20998595

 Lørdag

 Pony games kl. 10.15-11.45 Caroline Buur, tlf.: 60635432. eller mail: caroline.buur@oegnet.dk

Søndag

Dressur kl. 10.00-14.00, 2 gange mdr. Malene Folmer, kontakt Tina Grip Larsen på mail: tinagrip@gmail.com 

  

Yderligere: 

Der afholdes løbende kurser i både dressur, spring og ponygames. Yderligere information vil fremgå af hjemmesiden og opslag i klubben.

Ønsker du at bruge din egen underviser er der mulighed for at modtage undervisning via head-set. Læs mere under menupunktet Ridehusplan
 

 

Prøvetimer/kurser med henblik på valg af ny fast instruktør.

Såfremt medlemmer ønsker en ny instruktør skal der være minimum 6 ryttere der ønsker samme instruktør.Det skal være muligt for bestyrelsen at afsætte tiden i ridehuspanen enten som uge-tid eller hver 14 dags-tid.

 

Der kan ikke søges om en tid der i forvejen er afsat til en instruktør der overholder minimumskravet af ryttere.

.

Tiden, der er afsat til en af de faste instruktører, kan ikke overdrages. Den annulleres og skal derefter søges på lige vilkår som ved, ny instruktør ønskes, i mellemtiden vil tiden blive lagt i ridehusplanen som åben tid.

 

Såfremt medlemmerne ønsker forskellige instruktører afholdes der kurser/prøvetimer (vil normalt foregå over samlet 2 måneder)

Rytterne vælger efterfølgende gennem dialog og evt. afstemning på et møde i DSM, planlagt og afholdt af initiativtagerne/kontaktpersonerne (samme personer, som er kontaktpersoner under hele ”prøve” perioden, både til bestyrelsen og til medlemmerne).

 

Husk at annonceringen af såvel prøvetimer/kurser som møder, som minimum skal ligges på www. Under besked fra underviser samt at alle medlemmer er velkomne til møderne

 

Bestyrelsen er som udgangspunkt neutral i beslutninger om instruktør og kigger alene på at tilgodese så mange medlemmer som muligt i den pågældende proces og om der er plads i ridehusplanen.

 

Minimum en repræsentant fra bestyrelsen vil være til stede i DSM under ovennævnte møder, dog KUN som observatør og for at kunne besvare evt. regelrelaterede spørgsmål.

 

I tilfælde af ekstrem/meget kontroversielle undervisningsmetoder, der ikke overholder sikkerhedsreglerne eller etisk uforsvarlige, kan en flertals-bestyrelse dog bortvise eller ikke godkende en evt. ny instruktør til en fast tid i ridehusplanen.

 

Bestyrelsesmedlemmer kan arrangere prøvetimer/kurser, på lige fod med øvrige medlemmer.

 

Al henvendelse vedrørende prøvetimer/kurser med henblik på ny instruktør skal ske til banekoordinatoren (pt. Neel Guldbech)