Information om undervisning i DSM

Alle klubbens undervisere er myndige og sikkerhedsgodkendt i forhold til den gældende lovning.

Der gøres opmærksom på at alt færdsel på klubbens område med hest, kræver gyldigt facilitetskort og er også en forudsætning for at modtage undervisning, dog ikke kurser /undervisning ved fast instruktør-  se under betaling/dagskort

Alle undervisere der er tildelt fast tid i DSM's ridehusplan, skal minimum have 6 ryttere pr. gang for at opretholde deres undervisningstid.

Mandag 

Dressur ved Berider Peter Amris, lektioner af 30 minutter tilbydes sidst på formiddagen. Undervisning bookes via pam@mail.dk hvor tid, betaling og priser aftales direkte med underviseren.

Dressur kl. 16.30-21.30 Sandra Starke Pedersen, tlf. 51929445/Dressur Anna Svemark 31316981

Tirsdag

Dressur kl. 15.00 -20.00 Bengt Olsson, tlf.  0046 708234373 /mail ann@alhorses.com . 

Betalingsoplysninger: reg. nr. 1551 konto 3121748355 og mobilepay 53848214

Onsdag

Dressur ved Berider Peter Amris, lektioner af 30 minutter tilbydes sidst på formiddagen. Undervisning bookes via pam@mail.dk hvor tid, betaling og priser aftales direkte med underviseren.

Dressur kl. 15.30-18.30 Vicki Haaber Lorente, tlf 26817774.

Børnehold kl. 17.00-18.00 Børnene medbringer selv egen pony. Hvis du er interesseret, kan Vicki kontaktes.

Torsdag

Spring kl. 15.00- 18.30 Anna Svemark 31316981


Spring kl.  18.30- 22.00 Michael Ladegaard

Spring undervisning med Michael Ladegaard. (koordinator Felicia tlf. 22482969).

Man rider på faste hold af 2-4 ryttere, ved afbud skal man selv ?sælge? sin tid til en anden rytter på nogenlunde samme niveau som en selv. Afbud meldes til koordinator hurtigst muligt.

Alle skal hjælpe til med at sætte bane op og ISÆR tage bane ned, dette er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen.

Betaling foretages direkte til Michael den første torsdag i måneden. Spring undervisning på hold koster 800.- pr md.

Der er 1. måneds opsigelse til den 1. i hver måned.

Fredag

Dressur ved Berider Peter Amris, lektioner af 30 minutter tilbydes sidst på formiddagen. Undervisning bookes via pam@mail.dk hvor tid, betaling og priser aftales direkte med underviseren.

Dressur kl. 15.30-18.00 Charlotte Brostrøm, tlf. 20998595

 Lørdag

 Pony games kl. 10.15-12.00 Caroline Buur, tlf.: 60635432. eller mail: carokcmbuur@gmail.com 

Søndag

Dressur kl. 09.30-12.30, 2 gange mdr. Malene Folmer, kontakt Rikke Truberg tlf.: 24246623

  

Yderligere: 

Der afholdes løbende kurser i både dressur, spring og ponygames. Yderligere information vil fremgå af hjemmesiden og opslag i klubben.
 
Ønsker du at bruge din egen underviser er der mulighed for at modtage undervisning via head-set. Læs mere under menupunktet Ridehusplan
 

 Se ligeledes retningslinjer for afholdelse af kurser/prøvetimer mm. under ridehusplan.