Sikkerhedsregler og ordensreglement

De nedenfor nævnte krav skal overholdes af alle klubbens medlemmer, når de opholder sig på DSM område eller bruger DSM faciliteter.

 

DSM gør meget for at højne sikkerheden i omgang med heste. Derfor lever DSM op til Dansk Ride Forbunds krav til sikkerheden, vi har dog yderligere tilført krav.  

 

 • Alle skal bære godkendt og fastspændt ridehjelm
 • At man ikke må springe / løsspringe uden der er en person over 18 til stede
 • Alle ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest ved springning,
 • voksne anbefales brug af godkendt sikkerhedsvest
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Man må ikke binde hesten til sig selv ej heller vikle træktorv/tøjle om håndleddet
 • Ingen må føre hesten uden trense elle træktorv
 • Hesten skal ved ridning være iført trense
 • Ingen ukontrolleret løb/råben i nærheden af heste
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

 For at deltage i ”fri ridning” uden lukket undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil

Der rides i reglen venstre mod venstre, det betyder, at den der benytter venstre volte, bliver på hovslaget, og rytteren på højre volte rider inden for - altså venstre side mod hinanden, ved skridtøvelser bliver man dog på hovslaget, således at der kan arbejdes ugeneret inden for dette.

Indøvelse af parader, tilbagetrædning osv. Udføres over/på midten og ikke på hovslaget

Ved ind - og ud ridning af ridehuset adviseres ”JEG ÅBNER” til de ryttere der opholder sig i ridehuset om, at barriere døren vil blive åbnet

Når der arbejdes i ridehuset og på banen, må hele ens adfærd være præget af hensynsfuldhed overfor de andre ryttere

Der må ikke være andre personer end ryttere og undervisere samt evt. hjælpere på ridebanen

Tilskuere må kun opholde sig i rytterstuen, langs ridehallen bag barrieren mod P-plads, langs hegnet mod vejen og ved indgangen til udendørs dressurbanen og på plænen foran cafeteriet, og hvis ridningen ikke forstyrres.

Når man ankommer til DSM med trailer til daglig, bedes man parkere langs ridehuset på P- pladsen eller langs indgangen til græsstykket længst ude mod vejen.   

Skulle ulykken ske
Beskriv ulykken

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

 
Synligt og tilgængeligt opslag så førstehjælpskassen er nem at se bag barrieren.

DSM tilråder i øvrigt, at downloade app 112 på din smartphone og har ICE ”person” i din telefon.

 

 
Ved ridning i terræn ANBEFALER DSM at nedenstående iagttages

Alle rider med sikkerhedsgodkendt og fastspændt ridehjelm

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen

Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

Følge DRF anbefalinger omkring ridning i trafikken